Contact

Locatie spellenavonden regulier:
   Wijkgebouw Scarabee
   Mantelmeeuwlaan 10
   5672 EA Nuenen

Locatie spellenavonden november + december 2022:
   Jo van Dijkhof
   Jo van Dijkhof 110 (ingang ligt aan de Vinkenlaan)
   5672 DA Nuenen


Email: themeeplepeoplenuenen@gmail.com