Lidmaatschap en Contributie

Voorlopig vastgestelde contributie en entreegelden voor 2022:

  • Jaarcontributie-lid: € 60,- per jaar.
  • Strippenkaart-lid: € 5,- per jaar + € 17,50 voor een strippenkaart van 10 avonden.

De jaarcontributie is naar rato vanaf het moment dat je lid wordt, je betaalt vanaf de eerste volledige maand tot de rest van het kalenderjaar. Iemand die bijvoorbeeld op 10 augustus 2022 lid wordt betaalt 4 / 12 * € 60,- = € 20,- contributie over 2022. Voor strippenkaartleden die lid worden na 1 juli 2022 geldt dat de contributie dan € 2,50 is in plaats van € 5,-.

Als u lid wilt worden vul dan het inschrijfformulier in en neem het mee naar een spelletjesavond of stuur de ingescande versie naar:

themeeplepeoplenuenen@gmail.com

Inschrijfformulier

Deelname zonder lidmaatschap: € 2,50 per avond. Dit bedrag dient aan het begin van de spellenavond overgemaakt te zijn op de bankrekening van The Meeple People. Graag bij het overmaken uw voornaam en de datum waarop u komt spelen in de beschrijving vermelden.

Via de onderstaande links vindt u het inschrijfformulier om lid te worden van de vereniging .

Ons rekening nummer is NL24 RABO 0351 0413 62, t.n.v. The Meeple People.